16 nəticə

 • Filterlər
 • Sırala
  ...
 • Mobil SHC Gear 1000

  Mobil SHC™ Gear Series, dişli çarxların və podşipniklərin üstün mühafizəsini təmin etmək, hətta ekstremal şəraitdə belə yağ ömrünü uzatmaq, avadanlıqların problemsiz işləməsinə və müştəri məhsuldarlığının artırılmasına kömək etmək üçün nəzərdə tutulmuş müstəsna performanslı, sintetik sənaye dişli yağları xəttidir. Elmi cəhətdən hazırlanmış bu sintetik sürtkü yağları müstəsna oksidləşmə və istilik xüsusiyyətlərinə və əla aşağı temperaturda axıcılığa malik olan sintetik əsas mayelərdən hazırlanmışdır.

 • Mobil SHC Gear 150

  Mobil SHC™ Gear Series, dişli çarxların və podşipniklərin üstün mühafizəsini təmin etmək, hətta ekstremal şəraitdə belə yağ ömrünü uzatmaq, avadanlıqların problemsiz işləməsinə və müştəri məhsuldarlığının artırılmasına kömək etmək üçün nəzərdə tutulmuş müstəsna performanslı, sintetik sənaye dişli yağları xəttidir. Elmi cəhətdən hazırlanmış bu sintetik sürtkü yağları müstəsna oksidləşmə və istilik xüsusiyyətlərinə və əla aşağı temperaturda axıcılığa malik olan sintetik əsas mayelərdən hazırlanmışdır.

 • Mobil SHC Gear 220

  Mobil SHC™ Gear Series, dişli çarxların və podşipniklərin üstün mühafizəsini təmin etmək, hətta ekstremal şəraitdə belə yağ ömrünü uzatmaq, avadanlıqların problemsiz işləməsinə və müştəri məhsuldarlığının artırılmasına kömək etmək üçün nəzərdə tutulmuş müstəsna performanslı, sintetik sənaye dişli yağları xəttidir. Elmi cəhətdən hazırlanmış bu sintetik sürtkü yağları müstəsna oksidləşmə və istilik xüsusiyyətlərinə və əla aşağı temperaturda axıcılığa malik olan sintetik əsas mayelərdən hazırlanmışdır.

 • Mobil SHC Gear 22M

  Mobil SHC™ Gear Series, dişli çarxların və podşipniklərin üstün mühafizəsini təmin etmək, hətta ekstremal şəraitdə belə yağ ömrünü uzatmaq, avadanlıqların problemsiz işləməsinə və müştəri məhsuldarlığının artırılmasına kömək etmək üçün nəzərdə tutulmuş müstəsna performanslı, sintetik sənaye dişli yağları xəttidir. Elmi cəhətdən hazırlanmış bu sintetik sürtkü yağları müstəsna oksidləşmə və istilik xüsusiyyətlərinə və əla aşağı temperaturda axıcılığa malik olan sintetik əsas mayelərdən hazırlanmışdır.

 • Mobil SHC Gear 320

  Mobil SHC™ Gear Series, dişli çarxların və podşipniklərin üstün mühafizəsini təmin etmək, hətta ekstremal şəraitdə belə yağ ömrünü uzatmaq, avadanlıqların problemsiz işləməsinə və müştəri məhsuldarlığının artırılmasına kömək etmək üçün nəzərdə tutulmuş müstəsna performanslı, sintetik sənaye dişli yağları xəttidir. Elmi cəhətdən hazırlanmış bu sintetik sürtkü yağları müstəsna oksidləşmə və istilik xüsusiyyətlərinə və əla aşağı temperaturda axıcılığa malik olan sintetik əsas mayelərdən hazırlanmışdır.

 • Mobil SHC Gear 3200

  Mobil SHC™ Gear Series, dişli çarxların və podşipniklərin üstün mühafizəsini təmin etmək, hətta ekstremal şəraitdə belə yağ ömrünü uzatmaq, avadanlıqların problemsiz işləməsinə və müştəri məhsuldarlığının artırılmasına kömək etmək üçün nəzərdə tutulmuş müstəsna performanslı, sintetik sənaye dişli yağları xəttidir. Elmi cəhətdən hazırlanmış bu sintetik sürtkü yağları müstəsna oksidləşmə və istilik xüsusiyyətlərinə və əla aşağı temperaturda axıcılığa malik olan sintetik əsas mayelərdən hazırlanmışdır.

 • Mobil SHC Gear 460

  Mobil SHC™ Gear Series, dişli çarxların və podşipniklərin üstün mühafizəsini təmin etmək, hətta ekstremal şəraitdə belə yağ ömrünü uzatmaq, avadanlıqların problemsiz işləməsinə və müştəri məhsuldarlığının artırılmasına kömək etmək üçün nəzərdə tutulmuş müstəsna performanslı, sintetik sənaye dişli yağları xəttidir. Elmi cəhətdən hazırlanmış bu sintetik sürtkü yağları müstəsna oksidləşmə və istilik xüsusiyyətlərinə və əla aşağı temperaturda axıcılığa malik olan sintetik əsas mayelərdən hazırlanmışdır.

 • Mobil SHC Gear 680

  Mobil SHC™ Gear Series, dişli çarxların və podşipniklərin üstün mühafizəsini təmin etmək, hətta ekstremal şəraitdə belə yağ ömrünü uzatmaq, avadanlıqların problemsiz işləməsinə və müştəri məhsuldarlığının artırılmasına kömək etmək üçün nəzərdə tutulmuş müstəsna performanslı, sintetik sənaye dişli yağları xəttidir. Elmi cəhətdən hazırlanmış bu sintetik sürtkü yağları müstəsna oksidləşmə və istilik xüsusiyyətlərinə və əla aşağı temperaturda axıcılığa malik olan sintetik əsas mayelərdən hazırlanmışdır.

 • Mobil SHC Gear 6800

  Mobil SHC™ Gear Series, dişli çarxların və podşipniklərin üstün mühafizəsini təmin etmək, hətta ekstremal şəraitdə belə yağ ömrünü uzatmaq, avadanlıqların problemsiz işləməsinə və müştəri məhsuldarlığının artırılmasına kömək etmək üçün nəzərdə tutulmuş müstəsna performanslı, sintetik sənaye dişli yağları xəttidir. Elmi cəhətdən hazırlanmış bu sintetik sürtkü yağları müstəsna oksidləşmə və istilik xüsusiyyətlərinə və əla aşağı temperaturda axıcılığa malik olan sintetik əsas mayelərdən hazırlanmışdır.

 • Mobilgear 600 XP 100

  Mobilgear 600 XP Series sirkulyasiya və ya sıçrayan yağlama sistemləri olan bütün qapalı dişli ötürücülərdə istifadə üçün nəzərdə tutulmuş üstün həddindən artıq təzyiq və yükdaşıma xüsusiyyətlərinə malik əlavə yüksək performanslı dişli yağlarıdır. Mobilgear 600 XP Series dişli texnologiyasının dəyişən tələblərini qabaqlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 • Mobilgear 600 XP 150

  Mobilgear 600 XP Series sirkulyasiya və ya sıçrayan yağlama sistemləri olan bütün qapalı dişli ötürücülərdə istifadə üçün nəzərdə tutulmuş üstün həddindən artıq təzyiq və yükdaşıma xüsusiyyətlərinə malik əlavə yüksək performanslı dişli yağlarıdır. Mobilgear 600 XP Series dişli texnologiyasının dəyişən tələblərini qabaqlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 • Mobilgear 600 XP 220

  Mobilgear 600 XP Series sirkulyasiya və ya sıçrayan yağlama sistemləri olan bütün qapalı dişli ötürücülərdə istifadə üçün nəzərdə tutulmuş üstün həddindən artıq təzyiq və yükdaşıma xüsusiyyətlərinə malik əlavə yüksək performanslı dişli yağlarıdır. Mobilgear 600 XP Series dişli texnologiyasının dəyişən tələblərini qabaqlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 • Mobilgear 600 XP 320

  Mobilgear 600 XP Series sirkulyasiya və ya sıçrayan yağlama sistemləri olan bütün qapalı dişli ötürücülərdə istifadə üçün nəzərdə tutulmuş üstün həddindən artıq təzyiq və yükdaşıma xüsusiyyətlərinə malik əlavə yüksək performanslı dişli yağlarıdır. Mobilgear 600 XP Series dişli texnologiyasının dəyişən tələblərini qabaqlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 • Mobilgear 600 XP 460

  Mobilgear 600 XP Series sirkulyasiya və ya sıçrayan yağlama sistemləri olan bütün qapalı dişli ötürücülərdə istifadə üçün nəzərdə tutulmuş üstün həddindən artıq təzyiq və yükdaşıma xüsusiyyətlərinə malik əlavə yüksək performanslı dişli yağlarıdır. Mobilgear 600 XP Series dişli texnologiyasının dəyişən tələblərini qabaqlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 • Mobilgear 600 XP 68

  Mobilgear 600 XP Series sirkulyasiya və ya sıçrayan yağlama sistemləri olan bütün qapalı dişli ötürücülərdə istifadə üçün nəzərdə tutulmuş üstün həddindən artıq təzyiq və yükdaşıma xüsusiyyətlərinə malik əlavə yüksək performanslı dişli yağlarıdır. Mobilgear 600 XP Series dişli texnologiyasının dəyişən tələblərini qabaqlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 • Mobilgear 600 XP 680

  Mobilgear 600 XP Series sirkulyasiya və ya sıçrayan yağlama sistemləri olan bütün qapalı dişli ötürücülərdə istifadə üçün nəzərdə tutulmuş üstün həddindən artıq təzyiq və yükdaşıma xüsusiyyətlərinə malik əlavə yüksək performanslı dişli yağlarıdır. Mobilgear 600 XP Series dişli texnologiyasının dəyişən tələblərini qabaqlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Close My Cart
Close

Close
Menyu
Kateqoriyalar